Czekamy na reakcję największej partii narodowo – katolickiej PiS.

Dwadzieœcia lat czekali anty Polacy i zastanawiali się jak usunšć Romana Dmowskiego z centrum miasta Warszawy.

 

W 1995 roku decyzjš Rady Warszawy rondo nazwano imieniem przywódcy przedwojennej Narodowej Demokracji – Romana Dmowskiego. Prawdopodobnie po wyborach samorzšdowych w 1994r. anty Polski  element nie posiadał zdecydowanej przewagi. Pomnik został odsłonięty w 2006r

 

Specjaliœci z Biura Projektów Rozwoju Warszawy proponujš likwidację ronda. W zamian powstałoby zwykłe skrzyżowanie. A więc kto jest inicjatorem pozbycia się R.Dmowskiego (?) Jacy to specjaliœci. Oto jeden z nich, główny pomysłodawca to Sławomir Monkiewicz z Biura Planowania Rozwoju Warszawy, a zarazem jeden z twórców nowej koncepcji. O tym informuje gazeta wyborcza

 

Szowinizm dotknšł ostatecznie pomnika R.Dmowskiego. Żydzi w ogóle nie chcieli dopuœcić do jego odsłonięcia, ostatecznie zgodzili się ustawić go w krzakach na znacznie obniżonym cokole przy placu Na Rozdrożu.

 

Należy przypomnieć, że przeciwko powstaniu pomnika protestowały prominentne żydowskie postacie w Polsce jak Marek  Edelman i inni…  Przeciwnicy pomnika R.Dmowskiego nie zgadzali się na wprowadzenie do polskiego panteonu człowieka, którego program polityczny według nich „opierał się na nienawiœci”. Przeciwnicy publicznie twierdzili, że „nazwisko Dmowskiego nierozerwalnie wišże się z ideologiš rasizmu, szowinizmu, egoizmu narodowego, a nade wszystko z antysemityzmem”.

 

Pomnik R. Dmowskiego z  inspiracji anty polskich grup był podpalany, oblewany farbš mimo, że stojšcy w krzakach jest prawie niezauważalny. Anty Polaków  drażni  bardzo Rondo im. Romana Dmowskiego znajdujšce się w centrum Warszawy, w najbardziej ruchliwym miejscu stolicy.

 

Częœć wejœć do podziemnego przejœcia zostanie zasypana, a zdecydowana większoœć ruchu pieszego będzie odbywała się na przejœciach naziemnych, upadnš polskie sklepy znajdujšce się w tym przejœciu.

Czy to tylko chodzi o pomnik, czy coœ więcej. Czy likwidacja drobnej polskiej przedsiębiorczoœci to zadanie priorytetowe warszawskiej anty polskiej  władzy w III-RP.

 

Adm.

W Warszawie cały czas trwa burzenie estakad, zasypywanie przejœć podziemnych, zwężanie ważnych tras” itd.,itp. Codziennie jesteœmy zasypywani nowymi pomysłami mędrców z ratusza. Czy ktoœ ma jeszcze wštpliwoœci, że rzšdzš tym miastem kretyni?! To co zrobiono ze Œwiętokrzyskš najlepiej œwiadczy o ich dyletanctwie. Pasaż Wiecha, plac Powstańców itd., nuda i upadek! Burzenie Smyków, Sezamów, uniwersamów Grochów, czyli miejsc œwietnie wkomponowanych w tkankę miasta i od dziesięcioleci służšcych mieszkańcom, to tym durniom wychodzi najlepiej,kieszenie pełne lewej kasy od deweloperów. Czego się nie dotknš jest tylko gorzej!

Dodaj komentarz