Wykup za bezcen – po majątek Polski i polskich przedsiębiorców ustawiają się długie kolejki chętnych