To już jest tragedia. To bardzo niebezpieczna sytuacja, i to nie tylko dla gospodarki, lecz również dla sfery społecznej, dla sfery politycznej” – powiedział on.

Władimir Putin omówił z liderami G20 przyszłość gospodarki światowej

 

Pełnienie przez Rosję funkcji przewodniczącego G20 nastawione jest na aktywny dialog z biznesem, – oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin. W ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, przywódca państwa rosyjskiego spotkał się z przedstawicielami „Dwudziestki biznesowej”.

 

Inaugurując spotkanie Władimir Putin podkreślił ze szczególnym naciskiem, że ceni możliwość omówienia nagromadzonych problemów ze wspólnotą biznesową. Przecież właśnie od tego, jak pewnie czują się przedsiębiorcy, co planują, w znacznej mierze zależy zarówno stopa życiowa ludzi, jak też jakość życia, a w wyniku końcowym stabilność całych państw. Prezydent Rosji podkreślił ogólne zaniepokojenie z powodu procesów, przebiegających obecnie na świecie. „Globalny wzrost uległ zahamowaniu, pozytywnych sygnałów jest niewiele, natomiast istniej mnóstwo zagrożeń najróżniejszego rodzaju”, – oświadczył Władimir Putin:

 

Ubiegły rok był najtrudniejszy dla gospodarki światowej po kryzysie z lat 2008-2009. Na tle rosnącego obciążenia państw, spowodowanego przez zadłużenia, wzrost światowego PKB w 2012 roku wynosił 3,2 procent. W Rosji ten wskaźnik był nieco większy i wynosił 3,4 procent. Odnośnie zobowiązań dotyczących długów, to, ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, w dalszym ciągu rosną one w dość szybkim tempie. W krajach o rozwiniętej gospodarce, wynosił on przeciętnie 109,3 procent PKB, natomiast w krajach członkowskich Grupy Siedmiu – było to 125 procent PKB. Według zapowiedzi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w tym roku wzrost nadal będzie aktualny i wynosić będzie w przybliżeniu 3,3 procent. Wywołują zaniepokojenie liczby dotyczące bezrobocia – blisko 200 milionów ludzi w wieku produkcyjnym na świecie nie ma pracy. W niektórych krajach Europy bezrobocie przekracza 25 procent, bardzo ciężka sytuacja jest w Afryce Południowej. Natomiast bezrobocie wśród młodzieży jest oddzielnym tematem. W Portugalii, we Włoszech wskaźnik ten przekracza 40 procent, w Hiszpanii – 56 procent. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja – nie tylko dla gospodarki, lecz również dla sfery socjalnej i politycznej.

 

Przewodniczący „Dwudziestki biznesowej” prezydent Rosyjskiego Związku Przedsiębiorców i Przemysłowców Aleksander Szochin, ze swej strony, powiedział, że w trakcie interaktywnego głosowania sprecyzowano najbardziej aktualne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności, jest to elastyczność regulacji finansowych, leżąca w interesie zarówno państwa, jak też biznesu. Także przedstawiciele biznesu uważają za znaczące uregulowanie przed upływem 2014 roku szeregu problemów w handlu międzynarodowym w ramach WTO. Ponadto konieczne jest zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, dzięki czemu to właśnie biznes, nie zaś państwo, będzie tworzyć miejsca pracy. Aktualne jest doskonalenie systemu dostaw, wyeliminowanie ponadgranicznych barier dla stymulowania inwestycji, dla stymulowania innowacji. Aleksander Szochin dodał, że dla wspólnoty biznesowej bardzo ważne jest podtrzymywanie dialogu z kierownictwem krajów członkowskich G20.

 

W każdej omawianej kwestii eksperci przygotowali swoje dezyderaty. Aleksander Szochin wyraził nadzieję na to, że wejdą one do dokumentu końcowego G20:

 

Liczymy na to, że w ciągu najbliższego miesiąca będziemy ściśle pracować z sherpami, z biurem sherpy rosyjskiego, i mamy nadzieję na to, że istotna część naszych dezyderatów zostanie włączona do dokumentów końcowym G20. We wrześniu chcielibyśmy mieć wyniki swej pracy w tych dokumentach.

 

Wytyczne dotyczące rozwoju gospodarki weszły do tak zwanej Zielonej Księgi. Aleksander Szochin uroczyście wręczył ją Władimirowi Putinowi. Prezydent Rosji zwrócił uwagę na to, że na okładce przedstawiono otwarty Most Pałacowy, będący jednym z symboli Petersburga. „Trzeba znaleźć sposób na jego połączenie”, – podkreślił Władimir Putin, mając na uwadze rozstrzyganie problemów. Wezwał on ekspertów do wypracowania propozycji, które przyczyniłyby się do znalezienia wyjścia z zaistniałej trudnej sytuacji. „Potrzebujemy takich rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania również dla naszych partnerów w ramach G20,” – oświadczył prezydent Federacji Rosyjskiej.

Dodaj komentarz