Nowe zarządzenie obejmie wszystkie posesje na terenie Chicago: domy jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkania. Z kolei właścicel budynku będzie zobowiązany wypłacić $12,000 rekompensaty od lokalu, aby lokatorzy wyprowadzi

Zdjęcie z posiedzenia rady miejskiej (foto archiwum)

 

Propozycja nowego prawa dotycząca kupna i sprzedarzy nieruchomości.

 

Wierzyciele przejmujacy wynajmowane nieruchomości w Chicago, lub ktokolwiek kto kupuje wynajmowaną nieruchmość w wyniku aukcji bankowej, będzie zobowiazany wypłacić $12,000 wynajmujacemu  w wypadku jego wyprowadzki, lub zaoferować przedłużoną umowe wynajmu do momentu sprzedarzy nieruchomości. To tak-według propozycji burmistrza Rahm’a Emanuela.

 

Propozycja ta, potocznie nazywana ,,utrzymanie chicagowskiej ordynacji wynajmu’’, jest to najnowsza forma starań rozpoczętych latem ub. Co to ma na celu.

 

Informacje z posiedzenia rady miasta Chicago mówią o pomocy wynajmującym, kiedy budynki przez nich zajmowane zostana odebrane przez bank. W przeciwieństwie jednak do zeszłorocznych propozycji, obecne ustalenia idą dużo dalej niżeli nakaz dodatkowego poinformowania o sytuacji ekonomicznej nieruchomości w której mieszkamy. Nowe ustalenia są dalszym ukłonem w stronę wynajmujacych, a w praktyce zagwarantowania im przedłużonych okresow wynajmu. Co to oznacza. Proszę słuchać uważnie.

 

Kiedy budynek zostanie odebrany przez bank lub sprzedany na aukcji bankowej, aktualnie go wynajmujacym lokatorom należało będzie wypłacić $12,000 rekompensaty od lokalu, aby się wyprowadzili, lub roczną umowę wynajmu z opłatą nie wyższą niz 102% od aktualnej wysokści opłaty rocznej. Zazwyczaj większość odbieranych nieruchomości staje się własnością banków. W myśl propozycji nowego prawa  każdy kto kupi taką nieruchomość w wyniku aukcji sądowej będzie musiał dostosowac się do nowego zarzadzenia. Propozycja nowego zarządzenia nie bedzie obowiazywać osób które kupią nieruchomość prywatnie poza aukcją.

 

Nowe zarządzenie obejmie wszystkie posesje na terenie Chicago: domy jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkania. A tutaj cytat … radny, albo alderman 33 okregu Richard Mell, jeden ze sponsorow zarzadzenia powiedzial,  „To jest bardzo dobre zarzadzenie, poniewarz daje mozliwosc bankom utrzymanie zaludnienia nieruchomosci do momentu sprzedarzy” „Daje to bankom kolejna możliwość utrzymania terenu w lepszym i zadbanym stanie”.

 

Co to oznacza dla właścicieli? A więc obrazuje to sytuację, że za wszelkie niepowodzenia ekonomiczne będą odpowiedzialni indywidualni właściciele  jak wiemy z przeszłości banki wyjdą z tego obronną ręką. Miasto i stan najbardziej są zainteresowani podatkami od nieruchomości.

 

Mówi się głośno, że propozycja ta może wywołać sprzeciw rynku obrotu nieruchomosciami, który obawia się, że inwestorzy stracą apetyt na nieruchomosci na goracym rynku wynajmu, tudziez bankow które będą musiały wybierać pomiędzy zapłatą, a staniem się wynajmującym.

 

Istnieje rownież obawa, że banki po prostu będa porzucać takie nieruchomości, aby legalnie ich nie zajmywac tworzac tzw. „zombie-foreclosures”, lub sprzedawać je poniżej wartości rynkowej, aby szybko pozbyć się odpowiedzialności prawnej.

 

W zeszłym roku na terenie Chicago zostało odebranych 1970 domów wieorodzinnych przez banki i 90% z nich stało się własnością banków . To według Instytutu Studiów Zamieszkania, który jednocześnie pilnuje, aby lokatorzy utrzymali swoje prawa, kiedy lokal przez nich wynajmowany zostaje odebrany przez bank. Według rzecznika burmistrza Chicago i tu cytat… obecne prawa nie dają wynajmującym   dlugoterminowego zabezpieczenia, a dodatkowo wynajmujący nie otrzymują kompensacji kosztów zwiazanych z wyprowadzka z lokalu odebranego przez bank. Poparcie burmistrza Emanuela dla tego zarzadzenia jest swoistą próbą jego samego i administracji zaradzenia efektom kryzysu utracania nieruchomości i opuszczania ich co może mieć dalszy niekorzystny wpływ na ekonomie i bezpieczenstwo.” A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to według statystyk Chicago jest na czele tego naj-niebezpieczniejszego miasta w ameryce.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.